• GSM за връзка: 0888 840 112; Специализиран транспорт с оборудвана линейка: 0876 066 556

Изложение "Мисия здраве"

От 07.06.2013 до 09.06.2013 в София пред НДК се проведе Изложение "Мисия Здраве". То имаше за цел да представи здравето на хората в центъра на съвременния начин на живот - как да го съхраним, как да си помогнем при нужда сами, къде да потърсим помощ при нужда.

Хоспис "Голямата къща" също участваш със свой щанд. Бяха представени цялата гама от възможности за грижа, лечение и рехабилитация в хосписа. Към представянето ни имаше голям интерес. Бяха съдадени полезни контакти, което надяваме се в бъдеще да ни помогне още по-добре да се грижим за нашите пациенти.

Снимки от галерията

Официалната страница на "Мисия Здраве" във Фейсбук

http://www.biforum.org/gallery-1329.html