• GSM за връзка: 0888 840 112; Специализиран транспорт с оборудвана линейка: 0876 066 556

Нов хоспис отвори врати в София

 

Освен пациентите в терминален стадий на болестта си, от 
хосписна грижа се нуждаят и много хора, които временно са изпаднали в 
неспособност да се обслужват сами.”

 

http://www.zdrave.net/Portal/News/Default.aspx?evntid=YKmcX%2fds9LQ%3d