• GSM за връзка: 0888 840 112; Специализиран транспорт с оборудвана линейка: 0876 066 556

Ваучерен модел

 

15.08.2013

  В България все по-остро се усеща нуждата от подобряване работата на социално-медицинските дейности.

  Представяме ви модел на развитие, който според нас в най-голяма степен ще задоволи тези потребности. Той е фокусиран към всеки един конкретен потребител на услугата, с неговите специфични нужди. Така ще се избегне разпиляване на средства и усилия, което ще доведе до увеличаване на ефективността и икономичността.

   

 https://sites.google.com/a/piamater.org/theinstistute/vaucer-za-socialni-uslugi

 

  С уважение!

  д-р В Колчаков