• GSM за връзка: 0888 840 112; Специализиран транспорт с оборудвана линейка: 0876 066 556

Прием в "Голямата къща"

Хоспис „Голямата къща” извършва при спазване на всички законови изисквания, прием след представяне на следните документи:

1. Лична карта

2. Всички налични епикризи за настоящи или минали заболявания

3. Рецептурна книжка (ако има такава)

4. ТЕЛК (ако има)