• GSM за връзка: 0888 840 112; Специализиран транспорт с оборудвана линейка: 0876 066 556
Административна помощ

Административна помощ

Хоспис „Голямата къща” извършва при спазване на всички законови изисквания административна помощ при прием и оформяне на докумантацията на пациентите