• GSM за връзка: 0888 840 112; Специализиран транспорт с оборудвана линейка: 0876 066 556
Индивидуална консултация от определени медицински специалисти

Индивидуална консултация от определени медицински специалисти

Хоспис „Голямата къща” извършва при спазване на всички законови изисквания индивидуална консултация на пациентите от различни медицински специалисти;