• GSM за връзка: 0888 840 112; Специализиран транспорт с оборудвана линейка: 0876 066 556
Специализиран транспорт с оборудвана линейка

Специализиран транспорт с оборудвана линейка

Осигуряването на специализиран медицински транспорт става единствено чрез заявка на номер:

0876 066 556

"Амбуланс Транс 112" ЕООД - www.lineika112.com