• GSM за връзка: 0888 840 112; Специализиран транспорт с оборудвана линейка: 0876 066 556
Специализирана здравна грижа

Специализирана здравна грижа

Хоспис „Голямата къща” извършва при спазване на всички законови изисквания целодневна (денонощна) или почасова специализирана и качествена здравна грижа по обгрижване на пациентите, с цел подобряване качеството на живот