• GSM за връзка: 0888 840 112; Специализиран транспорт с оборудвана линейка: 0876 066 556
Специализирани дейности по контрол на болката

Специализирани дейности по контрол на болката

Хоспис „Голямата къща” извършва при спазване на всички законови изисквания, специализирани дейности по контрол на болката.