• GSM за връзка: 0888 840 112; Специализиран транспорт с оборудвана линейка: 0876 066 556

Откри се нов хоспис за тежко болни

"... това е нашата роля - чрез продължителна квалифицирана 
грижа да работим за успешното възстановяване на пациента".

 

http://www.puls.bg/health/news/news_8107.html