• GSM за връзка: 0888 840 112; Специализиран транспорт с оборудвана линейка: 0876 066 556
Качествено и пълноценно хранене на пациентите

Качествено и пълноценно хранене на пациентите

Хоспис „Голямата къща” извършва при спазване на всички законови изисквания качествено и пълноценно хранене на пациентите