• GSM за връзка: 0888 840 112; Специализиран транспорт с оборудвана линейка: 0876 066 556
Дейност по набавяне на лекарства и консумативи

Дейност по набавяне на лекарства и консумативи

Хоспис „Голямата къща” извършва при спазване на всички законови изисквания, дейност по набавяне на лекарства и консумативи;