• GSM за връзка: 0888 840 112; Специализиран транспорт с оборудвана линейка: 0876 066 556
Дейност за поддържане на добра лична хигиена на пациентите

Дейност за поддържане на добра лична хигиена на пациентите

Хоспис „Голямата къща” извършва при спазване на всички законови изисквания, дейност за поддържане на добра лична хигиена на пациентите;