• GSM за връзка: 0888 840 112; Специализиран транспорт с оборудвана линейка: 0876 066 556
Морална, емоционална и социална подкрепа на пациентите

Морална, емоционална и социална подкрепа на пациентите

Хоспис „Голямата къща” извършва при спазване на всички законови изисквания морална, емоционална, социална и духовна подкрепа на пациентите и техните близки;