• GSM за връзка: 0888 840 112; Специализиран транспорт с оборудвана линейка: 0876 066 556
Спазване на предписаната терапия

Спазване на предписаната терапия

Хоспис „Голямата къща” извършва при спазване на всички законови изисквания дейности по изпълнение на предписаната терапия на всеки пациент