• GSM за връзка: 0888 840 112; Специализиран транспорт с оборудвана линейка: 0876 066 556
Мерки за укрепване на здравето на пациентите

Мерки за укрепване на здравето на пациентите

Хоспис „Голямата къща” извършва при спазване на всички законови изисквания, мерки за укрепване на здравето на пациентите;