• GSM за връзка: 0888 840 112; Специализиран транспорт с оборудвана линейка: 0876 066 556

СОЦИАЛНА ХАРТА

На 7 март 2014 е изготвен проект на Предложение за либерализация на сектора на социалните услуги - СОЦИАЛНА ХАРТА, което е изпратено до членовете на Националната мрежа за подкрепа на възрастните хора за обсъждане и коментари.
Документът е достъпен по-долу за изтегляне:

https://sites.google.com/a/piamater.org/theinstistute/vaucer-za-socialni-uslugi/socialna_harta