• GSM за връзка: 0888 840 112; Специализиран транспорт с оборудвана линейка: 0876 066 556

СВЕТОВЕН ДЕН НА ХОСПИСА И ПАЛИАТИВНИТЕ ГРИЖИ

10  OCTOBER 2020 / # MY CARE MY COMFORT

http://www.thewhpca.org/about